Groepsoutplacement

Mobiliteitscentrum groupsoutplacement

Als door een krimpende markt of reorganisatie medewerkers ontslagen worden kan een roerige tijd ontstaan. Daarin is duidelijkheid en een goede communicatie van groot belang. Een centrum waar alle informatie en deskundigheid voor handen is geeft in deze situatie de betreffende werknemer zekerheid en een waardevolle houvast.

Individuele en groepsoutplacement

Bij groepsoutplacement is het zaak zowel de kracht van de groep als die van het individu te gebruiken om een ieder weer een goede plaats in de samenleving te geven. Boventalligen vormen een eigen groep waarin saamhorigheid en wederzijdse ondersteuning richting de toekomst een belangrijke functie hebben. Daarnaast heeft iedereen individuele aandacht nodig. Afhankelijk van de financiële ruimte zal outplacement bij Xynthesis voor een groot deel individueel zijn.

Xynthesis heeft ruime ervaring met het leidinggeven aan evenals werken in en met verschillende mobiliteitscentra. De coaches van Xynthesis werken vanuit passie, gevoed door eigen ervaring en liefde voor het vak. Outplacement bij Xynthesis in opdracht van werkgevers is op maat en te typeren als resultaatgericht en intensief.

Onze coaches in overleg

Maak kennis met ze