Outplacement kosten

De kosten voor outplacement hangen sterk af van de inspanningen die nodig zijn of die je zelf nodig acht om een passende baan te vinden. Outplacement kan een goede aanleiding zijn om weer eens goed naar jezelf te kijken of om mogelijkheden op de arbeidsmarkt te onderzoeken: In wat voor functies en organisaties voel jij je het beste thuis? Werk is een belangrijk onderdeel van je leven, daarin investeren levert vaak veel op. De kans op een goede match wordt door outplacement aanzienlijk verhoogd.

Ontslagvergoeding/transitiebudget of kosten

In de praktijk worden de kosten voor een outplacementtraject vooral bepaald door de hoogte van de ontslagvergoeding die met de werkgever wordt afgesproken. Met ingang van juli 2015 is deze vergoeding wettelijk vastgelegd. De voormalige kantonrechtersformule is  hiermee komen te vervallen en de ontslagvergoeding is vervangen door het transitiebudget. Elke vaste of tijdelijke werknemer heeft recht op zo´n transitiebudget. Deze vergoeding kan vervolgens gebruikt worden voor outplacement of voor een opleiding. Is ontslag om economisch reden aan de orde dan maakt een outplacementtraject vaak deel uit van het sociaal plan.

Outplacementkosten in de praktijk

Over het algemeen liggen de vergoedingen/kosten voor outplacement tussen de 3000 en 5000 euro, met een inspanningsverplichting van een half jaar tot een jaar. Daarnaast worden baangaranties gegeven, de tarieven hiervan liggen gemiddeld tussen de 7500 en de 10.000 euro. Een baangarantie houdt vaak in dat er net zo lang inspanningen worden verricht totdat je werk hebt gevonden.

Maar alle waar naar zijn geld, er worden ook vergoedingen van circa 1500 verstrekt. Met dit soort vergoedingen kunnen we je goed adviseren en een duwtje in de goede richting geven.

Het uitgangspunt is altijd een nieuwe baan,  indien dit niet mocht lukken, dan ben je wel goed voorbereid op een nieuwe toekomst. De gebruikelijke kosten voor een re-integratie 2e spoor traject liggen tussen de 2000 en 5000 euro. Xynthesis levert een gedegen kwaliteit (Cedeo gecertificeerd en wij voldoen aan de kwaliteitseisen en handelen naar OVAL gedragscode) en situeert zich wat betreft tarieven midden in de markt.

Wat doen we ervoor?

Om je slaagkans te maximaliseren zetten we binnen een outplacementtraject verschillende onderdelen in. Ten eerste is het belangrijk dat je jouw kwaliteiten waarmee je de arbeidsmarkt opgaat in kaart brengt. Hiermee krijg je een betere focus en kan je jezelf beter presenteren. Vervolgens word je gecoacht bij het inzichtelijk maken van jouw arbeidsmarkt. Vanuit dit overzicht kun je keuzes maken, prioriteiten stellen en op de juiste vacatures reageren. Deze vacatures zitten over het algemeen voor 70 procent in netwerken. Om die reden wordt veel aandacht besteed aan het vinden van vacatures via (sociale) netwerken. Je leert je te presenteren met je eigen elevator pitch en je cv. Heb je dat te pakken dan worden de sollicitatiebrief en het sollicitatiegesprek belangrijk. Ook daarin word je ondersteund en begeleid.

Met dit pakket vergroot je de kans op een baan die aan jouw wensen voldoet.

Outplacementkosten aftrekbaar

Voor de belastingdienst zijn kosten, gemaakt voor outplacement en/of loopbaanbegeleiding voor bedrijven en particulieren, aftrekbaar onder de post ‘studiekosten/scholingsuitgaven’. Van belang bij de aftrek van kosten voor scholing of studie is dat deze worden gedaan in het kader van het verwerven van inkomen uit werk.

Elsevier Belastingalmanak zegt daarover: “Het doel van de opleiding moet zijn gericht op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die u nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. De studie/scholing hoeft niet een volledige beroepsopleiding te omvatten. Ook kosten van outplacement komen naar onze mening als kosten gericht op een nieuwe positie voor aftrek als scholingsuitgaven in aanmerking.”

Belangrijk is dat de studie en/of opleiding wordt gevolgd in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis gebeurt onder enige ondersteuning of toezicht van een derde. Bij outplacement ga je met je outplacementcoach opnieuw naar je loopbaan kijken, je leert jouw positie op de arbeidsmarkt kennen en hoe je de baan kunt verwerven die op dit moment in jouw carrière bij je past. Dit past dus binnen het doel dat de belastingdienst voor ogen heeft. Bijna alle kosten voor loopbaanbegeleiding en/of outplacement zijn aftrekbaar, alleen reiskosten niet. De kosten zijn alleen aftrekbaar als ze feitelijk zijn betaald. Houd rekening met een drempel van € 500,-. Aangezien deze drempel per jaar wordt geheven op jouw aangifte is het van belang deze afrekening binnen een belastingjaar te laten plaatsvinden.

Informatie over outplacementkosten

Klik op het contactformulier rechts van dit scherm, of neem rechtstreeks contact op via 088 00 41 717 of stuur een mail. We nemen dan binnen 24 uur contact op om de mogelijkheden te bespreken of een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen.

 

Onze coaches in overleg

Maak kennis met ze