Jan Booden

jan booden xynt 05Intermenselijke communicatie is de belangrijkste leidraad.

Het opnieuw kijken naar hoe je in het arbeidzaam leven staat vormt een belangrijke basis om je te oriënteren op de toekomst. Jan gaat uit van de wensen die jij hebt met betrekking tot toekomstig werk. Hier wordt gedurende het outplacementproces hard aan gewerkt.

Het is belangrijk een richting in te slaan die je de levensvreugde geeft die je misschien wel in de achterliggend periode hebt moeten ontberen. Van daaruit gaan jullie een weg bewandelen om snel die baan te vinden die bij je past die je dus voldoening geeft.

De uitdaging is om samen met jou te zoeken naar mogelijkheden om binnen afzienbare tijd werk te vinden, daar gaat het immers om.

Omdat het coachtraject een persoonlijke benadering is worden de afgesproken coaching uren ook daadwerkelijk besteed aan de ontmoetingen tussen coach en cliënt. Daarnaast maak ik gebruik van een online trainingstrajecten waarbij je werkt aan het in kaart brengen van je persoonlijke profilering,  je jouw persoonlijke arbeidsmarkt onderzoekt en je aan Jobhunting gaat doen.

Jan doet niet alleen trajecten voor het coachen van werk-naar-werk maar juist ook voor mensen met een arbeidshandicap of met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Elk traject is persoonlijk en wordt als ‘maatwerk’ afgestemd op dat wat je kan en wil.

Door zijn jarenlange rol als leidinggevende, heeft Jan ook veel jong talent begeleid bij de carrièreontwikkeling. Hij heeft goed zicht op de ontwikkeling van de individuele mens en organisatie. Dat betekent ook dat hij geen vastomlijnde of vooraf uitgestippelde aanpak hanteert bij outplacementtrajecten.

“Als geboren Rotterdammer ben ik direct in mijn benadering. Ik haal graag het beste in je boven. Ik heb een intuïtieve benadering en ga met iedereen om vanuit gelijkwaardigheid.
Tijdens de outplacementbegeleiding komen verschillende thema’s aan de orde, zoals onder andere je  competenties, motivatie en het werkstijlprofiel. Ook gaan we in op de werkplekomgeving waar je je goed voelt en op wat je verwacht van de contacten met leidinggevenden en collega’s. Met belemmeringen en obstakels in je eigen presentatie en communicatie gaan we aan de slag. We kijken naar je kwaliteiten en maken een  loopbaanprofiel om dat te gebruiken voor je cv dat aan de hedendaagse eisen moet voldoen. “

Voor een kwalitatieve en gedegen ondergrond van zijn coachvaardigheden, is Jan internationaal gecertificeerd Advanced Master Practitioner in NLP en richt zich, op het individu en diens welbevinden.
Hij heeft leidinggevende managementposities vervuld en heeft een goed zicht op bedrijven, markten en functies. Met zijn uitgebreide kennis van – en ingang bij – bedrijven heeft hij zich toegelegd op de begeleiding en coaching van professionals in binnen- en buitenland. Hij is communicatief sterk en een gedegen gesprekspartner voor zowel hoger opgeleiden uit uiteenlopende werkvelden en verantwoordelijkheden als voor lager en middelbaar geschoolden.
Zijn netwerk is omvangrijk en hij zet dat graag in voor gemotiveerde cliënten

Jan is nieuwsgierig, belangstellend en respectvol. Zijn inzet, vanuit respect en empathie, en zijn enorme ervaring zijn van grote waarde bij de coaching.

 

Onze coaches in overleg

Maak kennis met ze