Werkwijze en visie

Missie

Onze missie is simpel: de juiste persoon duurzaam en energiek op de juiste plaats in het arbeidsproces terugbrengen.

Het is voor ons een uitdaging iemand in zwaar weer te laten groeien zodat hij de toekomst weer ziet. Vol vertrouwen en geïnspireerd keuzes maken en de volgende stap nemen. Inzicht in zichzelf in relatie tot werk krijgen. En uiteindelijk een baan vinden die bij de persoon past.

Werk en persoon

Plezier in het werk is belangrijk. Werk moet bij iemands persoonlijke kwaliteiten passen, bij wat men belangrijk vindt en wat men in het leven wil realiseren. Vaak hebben mensen een opeenvolging van functies gehad zonder zich echt af te vragen of deze wel bij hen passen. Het is voor ons een uitdaging om samen met de persoon via het herontdekken van passies, drijfveren, motivatie, werkstijl en kernkwaliteiten, te komen tot die ingrediënten van een functie die bij henzelf als persoon past.

Betrokkenheid en gezondheid

Werken is gezond, houdt ons betrokken en actief. In beweging zijn, omgang met mensen, resultaat zien van je acties en regelmaat zijn gezond. Maar werk kan ook ongezond zijn. Werk dat niet bij iemand past en/of werken onder te hoge druk vanuit de omgeving of de persoon zelf, kan op de lange termijn allerlei klachten veroorzaken.

Wij kunnen er van genieten wanneer we mensen in hun kracht zien groeien en zij zich weer betrokken voelen bij hun werk en werkomgeving.

Kwaliteit

Kwaliteit is liefde voor het vak

De outplacement professionals van Xynthesis werken vanuit passie, gevoed door vakkennis, eigen ervaring en liefde voor het vak.

Wij hechten grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Wij worden zowel kwalitatief als kwantitatief beoordeeld door erkende instituten. Wij zijn CEDEO gecertificeerd en hebben het keurmerk Blik op werk.

Bij het werken voor en met mensen zijn wij continu op zoek naar nieuwe, innovatieve en effectieve methodes die zich in de praktijk hebben bewezen. Wij ontwikkelen bij voortduring het aanbod aan onze cliënten en opdrachtgevers, de kennis en vaardigheden van onszelf, en de professionaliteit van Xynthesis. Wij streven er naar een kwalitatieve speler in ons vakgebied te blijven.

Daadkrachtig en persoonlijk

Wanneer je voor Xynthesis kiest, kies je voor een persoonlijke en daadkrachtige benadering. Wij stemmen onze diensten zorgvuldig af op jouw wensen, behoeften, situatie en mogelijkheden. Daadkrachtig betekent voor ons actief en gericht aan de slag gaan op basis van een heldere bepaling van taken, verantwoordelijkheden en doelen.

Uiteindelijk gaat het altijd over mensen. Voor een goed resultaat is het van belang dat er vertrouwen en veiligheid is in het contact tussen coach en de deelnemer. Zodat die zaken aan de orde gebracht kunnen worden die voor de deelnemer essentieel zijn. Alleen dan is er een goede basis om in beweging te blijven of te kunnen komen en doelen te bereiken.

Coach / deelnemer

Xynthesis vindt het essentieel dat het klikt tussen coach en deelnemer. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers naast kennis en vaardigheden voldoende levenservaring hebben om met deelnemers te kunnen meedenken. De coaches zijn open, dragen suggesties aan, hebben geduld, houden een spiegel voor en ondersteunen bij belangrijke besluiten.

Zij kennen het bedrijfsproces door en door,  weten de weg in sectoren, bedrijven en hebben zicht op functies. De coaches zijn als geen ander in staat je terug te brengen op de arbeidsmarkt. Dit alles binnen de afspraken die bij aanvang met alle betrokken partijen zijn gemaakt.

Gestructureerde aanpak

Van ontslag naar een nieuwe baan is een proces dat zijn standaarden kent maar voor iedereen anders verloopt. Een traject heeft standaard onderwerpen die noodzakelijk doorlopen moeten worden om het effectief te laten verlopen. Maar! De persoon en de omgeving hebben zo hun eigen dynamiek. Wat specifiek aan de orde is bij de persoon pakken we op. Als we nog niet toe zijn aan vacature-analyse en er komt er op dat moment één langs die van belang is. Dan pakken we het op. Inspelen op wat er bij de persoon speelt, werkt het meest effectief.

Outplacement

Voor het slagen van een outplacement traject is het van belang dat je goed in je vel zit of komt te zitten. Een potentiële werkgever kan zien of je in je kracht staat.

Daarnaast is het van belang dat je goed weet wat je wilt. Een duidelijke focus of richting helpt jezelf goed te presenteren in het sollicitatieproces en in netwerken. Dat is belangrijk. Want wist je dat 70% van de mensen die nieuw werk vinden, dat vinden via netwerken? En 20% via uitzend-, recruitment- en detachering-bureaus. Let op! Uiteindelijk maar 10% via openbare vacatures.

Onze coaches in overleg

Maak kennis met ze