088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Marijke:

“Ik moest van ver komen, naar met hernieuwde energie ben ik weer aan de slag en ontwikkel mij verder”

Outplacement zelfstandig ondernemerschap/ZZP

Zelfstandig ondernemerschap of toch een baan? Is er genoeg vraag naar mijn dienstverlening als ZZP-er? Vragen die vele werkzoekenden bezighouden. Xynthesis biedt voor zowel ondernemerschap/ZZP als loondienst een gericht begeleidingstraject en kan ze ook combineren.

Stel dat u kiest voor ondernemerschap, wat is er voor nodig om als zelfstandige een goede start te kunnen maken, wanneer is een start verantwoord? Kan ik me gewoon inschrijven bij de kamer van Koophandel en beginnen of moet ik me specifiek voorbereiden op de start?

In een intake kijken we samen met u naar uw ondernemerseigenschappen en uw ondernemersidee. Daarnaast worden de randvoorwaarden alsmede de financiële situatie meegenomen in de initiële oordeelsvorming omtrent de eventuele haalbaarheid van het plan.

Bij een positief oordeel kunt u uw wensen en ideeën (ook als ZZP-er) gaan vormgeven in een goed onderbouwd ondernemingsplan. Niet voor niets vragen banken en/of uitkeringsinstellingen altijd eerst om zo’n ondernemingsplan. Het schrijven van een ondernemingsplan is een proces waarin inzicht en overzicht worden gecreëerd. Met onze ervaring en expertise zullen wij u begeleiden in dit proces.

In de volgende kernthema’s wordt u als aspirant zelfstandig ondernemer/ZZP-er begeleid:

  • Aanleren en verbeteren van ondernemersvaardigheden.De taken van een ondernemer zijn divers, van marketing en financiën tot promotie en verkoop. In hoeverre bent u in staat deze eigenschappen en vaardigheden in voldoende mate aan de dag te leggen?
  • MarktonderzoekMiddels bureau- en veldonderzoek kunt u een goede indicatie krijgen van de mogelijkheden in uw segment van de markt. Kunt u op grond van de uitkomsten concluderen tot de wenselijkheid van de start van uw onderneming?
  • Investering en exploitatieOok als u van plan bent te starten in de zakelijke dienstverlening zult u naar verwachting moeten investeren. Creëer een overzicht van de verwachte investeringen en bepaal middels een taakstellende omzetbegroting wat u minimaal dient om te zetten om levensvatbaar te kunnen zijn met uw bedrijf. Welk exploitatieniveau verwacht u vervolgens de eerste 2 jaar te gaan halen?
  • Financiële bedrijfsvoeringKent u het verschil tussen kosten en uitgaven? Ook als u uw administratie uitbesteedt, blijft u te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Wat zijn de voorwaarden voor een goede administratie?
  • BedrijfsformuleU besteed aandacht aan o.a. de volgende zaken: het onderscheidend vermogen van uw aanbod, de specifieke marktbenadering en de onderdelen van de marketingmix. Welk tarief gaat u straks hanteren?
  • VerkopenAcquisitie is voor iedere startende ondernemer een belangrijk onderdeel. Het succes hiervan bepaalt de mogelijkheden voor u en uw bedrijf. Hoe goed is uw “elevatorpitch”, weet u wat uw klanten willen?

Uw ondernemingsplan staat daarbij centraal en zal het uitgangspunt vormen voor een maatwerktraject. Het gaat daarbij niet alleen om het opdoen van kennis maar vooral om het creëren van inzicht en het aanleren en verbeteren van de ondernemersvaardigheden. Op grond van het doorlopen proces en de gegevens uit uw ondernemingsplan maakt u weloverwogen de beslissing om te kiezen voor het ondernemerschap en/of te starten als ZZP-er.

Wil je direct met een deskundige jou situatie doornemen?