088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Veelgesteldevragen

Wat is het doel van outplacement?

Outplacement is meestal onderdeel van een sociaal plan in het geval van een reorganisatie, na een onoplosbaar werkconflict of bij het vastzitten in een carrière. Outplacement (letterlijk vertaald : uitplaatsing) is er op gericht voor de werknemer snel een nieuwe en passende baan te vinden en het ontslag minder pijnlijk en acceptabeler te maken. Outplacement professionals ondersteunen u bij uw persoonlijke profilering, presentatie, netwerken en hebben een gedegen kennis van de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat outplacement ondersteuning de kans op nieuw werk met 30% vergroot.

Voor wie is outplacement bedoeld?

Outplacement is bedoeld voor mensen die door omstandigheden niet bij de bestaande werkgever kunnen blijven. De werkgever geeft vaak naast een ontslagvergoeding een vergoeding voor outplacement ondersteuning. Outplacement is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan professionele opvang, begeleiding, advies en ondersteuning bij duurzame herplaatsing op een baan bij een andere werkgever.

 Wat kan de aanleiding zijn voor outplacement?

Hieraan kunnen verschillende reden ten grondslag liggen. Vaak gaat het in deze moeilijke economische tijden om dreigend ontslag. Bijvoorbeeld door reorganisatie, sluiting, of faillissement. Maar ook verschillen van inzicht met uw werkgever, te weinig loopbaanperspectief of ziekte (re-integratie tweede spoor) kan een aanleiding zijn. Outplacement wordt vaak vergoed door de werkgever.

Hoe gaat outplacement in zijn werk?

In eerste instantie is het van belang dat u uw ontslag accepteert en weer kan denken en werken aan de toekomst. Voor sommigen is dat geen enkel probleem, maar voor de meesten is ondersteuning bij verwerking van belang.

Als u zoekt naar werk, krijgt u te maken met een ‘markt’. Op de arbeidsmarkt hebt u te maken met vraag(werkgevers met vacatures) en aanbod ( uzelf). Om nu de potentiele werkgever duidelijk te maken wat hij van u kan verwachten is het van belang uzelf in kaart te brengen en duidelijk te profileren (loopbaanprofiel, personal Branding).

Vervolgens brengt u de vraag op de arbeidsmarkt in kaart. Waar kan u die vacatures vinden die bij uw profiel passen?  En hoe gaat u die vervolgens benaderen? De benadering (jobhunting) richt zich op het gericht schrijven van sollicitatiebrieven, het toepassen van presentatietechnieken, het leren netwerken, het toepassen van sociale media, het regelen van interviews en/of stages. Hiervoor is het van belang u zich goed kunt presenteren (brief, CV, selectiegesprekken).

Hoe lang duurt outplacement?

De meeste trajecten duren 6,9 of 12 maanden. Dit is afhankelijk van de situatie van de klant, beschikbare tijd, budget en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Uiteraard zal in het begin de grootste inspanning geleverd moeten worden zodat er een basis is gelegd om goed beslagen ten ijs te komen. De outplacement periode is vooral gebaseerd op veiligheid .Iemand kan sowieso rekenen op de ondersteuning die voor deze  periode is afgesproken. Ook al mocht u door omstandigheden weer op de arbeidsmarkt terug komen.

Wat kost outplacement?

Afhankelijk van wat de werkgever aan budget beschikbaar heeft,  het aantal dienstjaren van de werknemer, de leeftijd en het betaalde salaris wordt een outplacementbudget bepaald. Over het algemeen wordt er op dit moment € 3000 voor een half jaar en circa € 5000 voor een jaar voor outplacement uitgegeven.

Is een vrijblijvend intakegesprek mogelijk?

In een outplacement traject werken u en de coach intensief een lange periode samen om de baan te vinden die bij u past. Daarom is het belangrijk dat u zich prettig bij ons voelt en vertrouwen heeft in de coach. In een eerste telefonisch contact kijken we welke coach bij u past en kunnen we een eerste indicatie over de kansen op de arbeidsmarkt geven. Vervolgens krijgt u een vrijblijvend gesprek bij die coach waarvan wij denken  dat die bij u en uw situatie past.

Bekijk ook eens:

Wil jij persoonlijk gecoacht worden in een één op één gesprek?

Ontmoet één van onze 45 outplacement coaches!