088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Werkwijze en visie

Daadkrachtig en persoonlijk

Wanneer u voor Xynthesis kiest, kiest u voor een persoonlijke en daadkrachtige benadering. Wij stemmen onze diensten zorgvuldig af op uw wensen, behoeften, situatie en mogelijkheden. Daadkrachtig betekent voor ons actief en gericht aan de slag gaan op basis van een heldere bepaling van taken, verantwoordelijkheden en doelen.

Uiteindelijk gaat het altijd over mensen. Voor een goed resultaat is het van belang dat er vertrouwen en veiligheid is in het contact tussen coach en de deelnemer aan het traject. Zodat die zaken aan de orde gebracht kunnen worden die voor de deelnemer essentieel zijn. Alleen dan is er een goede basis om in beweging te blijven of te kunnen komen en doelen te bereiken.

Communicatie

Bij outplacement, re-integratie en interventies voor bedrijven en instellingen zijn naast de deelnemer en de coach vaak meer partijen betrokken. Met meer partijen kunnen makkelijk misverstanden of informatietekorten ontstaan. Omdat wij een goede en duidelijke communicatie uiterst belangrijk vinden, kiezen wij ervoor om alle zaken te laten coördineren door één vaste contactpersoon.

Om betreffende begeleidingsprocessen voor alle betrokken partijen goed te laten verlopen is het voorts van belang dat de doelstellingen vooraf duidelijk worden geformuleerd en dat bij wijziging of bijstelling daarvan alle betrokkenen op de hoogte worden gesteld.

Coach / deelnemer

Xynthesis vindt het essentieel dat het klikt, dat er wederzijds vertrouwen en veiligheid is tussen een deelnemer aan onze trajecten en één van onze coaches. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers naast kennis en vaardigheden voldoende levenservaring hebben om met deelnemers te kunnen meedenken. De coaches zijn open, dragen suggesties aan, hebben geduld, houden een spiegel voor en ondersteunen bij belangrijke besluiten.

Dit alles binnen de afspraken die bij aanvang met alle betrokken partijen zijn gemaakt. Vanuit deze basis geloven wij dat de deelnemer in beweging komt en zijn of haar verantwoordelijkheid neemt om gestelde doelen te realiseren.

Bij Verzuim

Mentale, emotionele, fysieke vitaliteit en sociaal welzijn van mensen is wezenlijk voor het goed kunnen functioneren, zowel thuis als in werk. Werken is gezond. Het geeft waardering, structuur, sociale contacten en uitdaging. Verzuim draagt zelden bij aan het verminderen van voorkomende klachten.

Xynthesis motiveert haar cliënten daarom om te (blijven) werken of dat zo snel mogelijk te hervatten. Stap voor stap. De direct leidinggevende heeft hierin een belangrijke positie. Een goede onderlinge communicatie is dan ook van groot belang.

Verzuim als gevolg van verstoorde verhoudingen vergt zijn eigen aanpak.

Bij Outplacement

Voor het slagen van een outplacement/re-integratie traject is het van belang dat je goed in je vel zit of komt te zitten. Een potentiële werkgever kan zien of je in je kracht staat.

Daarnaast is het van belang dat je goed weet wat je wilt. Een duidelijke focus of richting helpt je jezelf goed te presenteren in netwerken en in het sollicitatieproces.

Wist je dat 70% van de mensen die nieuw werk vinden, dat vinden via netwerken? En 20% via uitzend-, recruitment- en detachering-bureaus. Let op! Maar 10% via openbare vacatures.

Bekijk ook eens:

Wil jij persoonlijk gecoacht worden in een één op één gesprek?

Ontmoet één van onze 45 outplacement coaches!