088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Marijke:

“Ik moest van ver komen, naar met hernieuwde energie ben ik weer aan de slag en ontwikkel mij verder”

Outplacement traject

In een outplacementtraject krijg je ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan, een baan die past bij je kennis, ervaring en wensen. Werk waar je voldoening en plezier uithaalt. Om daar te komen doorloop je samen met een coach enkele modulen die inzicht geven in waar en hoe je het beste je carrière kunt vervolgen. Iedere persoon is anders dus ook de intensiviteit van elk outplacementtraject zal verschillen. Het traject wordt afgestemd op jouw persoonlijke behoeften, kennis en vaardigheden. Bij de een ligt het accent meer op het in kaart brengen van het persoonlijk profiel en bij de ander meer op het netwerken.
Kortom, iedere situatie is uniek dus ieder traject is uniek, individuele aandacht en maatwerk zijn noodzakelijk. Dat betekent dat we samen kijken naar die onderdelen die het best aansluiten op jouw huidige situatie, behoefte, achtergrond, wensen en de concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Afhankelijk van jouw startsituatie worden instrumenten ingezet:

  • Acceptatie en motivatie (verwerken van ontslag)
  • Loopbaanprofiel
  • Arbeidsmarktverkenning
  • Sollicitatie en presentatie
  • Jobhunting

Het is van belang jezelf in relatie tot de arbeidsmarkt goed ik kaart te brengen, dat doe in de modulen: ‘Persoonlijke profilering’ en ‘Arbeidsmarktverkenning’.Ter ondersteuning bij het benaderen van en het je presenteren op de markt zijn de modulen: ‘Jobhunting en netwerken’ en ‘Sollicitatie en presentatie’. Ontslag betekent voor veel mensen het achterlaten van zekerheid en een onzekere toekomst. Wij vinden het belangrijk dat je met zelfvertrouwen de nieuwe toekomst ingaat. Aandacht besteden aan acceptatie en motivatie loopt door het hele programma en wordt opgepakt als het aan de orde is.

Outplacementtraject: leuker en efficiënter

Het solliciteren via internet, het hebben van een elevator pitch en netwerken via sociale media is gebruikelijk geworden. Nieuwe media hebben ons ook de mogelijkheid geboden onze diensten te verbeteren.
Zo werken wij met online-instrumenten voor het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden die jou helpen om je te onderscheiden in een concurrerende arbeidsmarkt. De digitale modulen dienen als ondersteuning maar centraal blijft het contact met je vaste coach, dat blijft de basis en met hem of haar ga je de diepte in.

 

Het outplacementtraject bij Xynthesis

Hieronder vind je een korte beschrijving van de modulen die worden ingezet bij het doorlopen van een outplacementtraject.

Acceptatie/motivatie – Rouwverwerking

Ontslag wordt gezien als een van de meest ingrijpende levensgebeurtenissen. Voor de meeste mensen is het een emotionele en krenkende ervaring. Verwachtingen en toekomstplannen vallen in duigen, gezichtsverlies, verlies van inkomen, veiligheid en stabiliteit resulteert niet zelden in een grote deuk in het zelfvertrouwen. ‘Wat ben ik nog waard’, ‘Waarom ik?’.

In een eerste gesprek zullen onze coaches een beeld trachten te krijgen van de mate waarin je het ontslag en afscheid hebt verwerkt. Onze coaching in een outplacementtraject is erop gericht het verwerkingsproces te versnellen om weer zo snel mogelijk te komen tot een open, positieve houding jegens de ‘nieuwe’ toekomst.

Module: Loopbaanprofiel

Vaak hebben mensen een opeenvolging van functies gehad zonder zich tussendoor echt af te vragen of deze functies wel bij hen passen. Juist nu is het een goed moment weer eens onbevangen te kijken naar wat voor soort werkzaamheden of werkomgeving inmiddels (beter) bij je passen. Het inzicht in eigen kwaliteiten is nodig om jezelf goed te kunnen presenteren in netwerken, bij potentiële werkgevers of in een sollicitatiegesprek. Helder, met passie en overtuigend kunnen vertellen wat je voor de ander kunt betekenen, is essentieel.
In deze module van het outplacementtraject maak je een profiel dat recht doet aan je eigen kwaliteiten, ervaringen, talenten en passies. Daarmee en met een duidelijk beeld van je toekomstwensen, wordt de oriëntatie op de arbeidsmarkt beter afgestemd en ontstaat er focus, waardoor de baan die past eerder wordt gevonden.
In het ondersteunende effectieve online-programma ‘Persoonlijke Profilering’ dat je zelfstandig doorloopt komen je loopbaanvragen aan bod ; in de gesprekken met de coach kun je parallel daaraan met je persoonlijke coachvragen aan de slag.

Kijk eens op: http://www.xynthesis.nl/tpp/index.html

Module: Arbeidsmarktverkenning

In het onderdeel loopbaanprofiel van het outplacementtraject wordt vooral je eigen aanbod inzichtelijk gemaakt. In deze fase van het re-integratieproces breng je de vraag op de arbeidsmarkt die voor jou van toepassing is in kaart. Het geeft richting aan je zoektocht en vergroot de kans op het vinden van een vacature die goed bij je past. Hoe gerichter een sollicitatie hoe groter de kans op succes.
In deze module worden zoveel mogelijk feiten en verklaringen verzameld over de markt en over waar je staat ten opzichte van die markt. Je verzamelt informatie over welke functies, beroepen, sectoren en soorten organisaties bij jou passen. Je krijgt meer te weten over de invloed van de sfeer, cultuur, structuur, identiteit van organisaties en wat dat voor invloed op jou heeft. Met deze informatie selecteer je organisaties waar je graag zou willen en kunnen werken.
Verder wordt er gekeken waar je staat ten opzichte van de markt. We onderzoeken wat de ontwikkelingen in bepaalde sectoren en beroepen zijn. Zo krijg je zicht op waar je de meeste kans op werk hebt.

Module: Jobhunting en netwerken

Wat is vervolgens de meest doeltreffende manier om relevante vacatures te vinden?
Vacatures ontstaan dagelijks en de arbeidsmobiliteit is groot. Werkgevers streven ernaar om voor een vacature zo snel mogelijk de juiste kandidaat te vinden. Let op! Circa 70 procent van de vacatures wordt vervuld voordat ze openbaar worden gemaakt. Dat gebeurt in eerste instantie via eigen kanalen zoals eigen werknemers, kennissen en zakelijke contacten. Vaak hebben bedrijven ook al een bestand van potentiële kandidaten.

In de uitgebreide coaching en training gaan we naast het gebruikelijke zoeken van vacatures in op het gebruik van sociale media, netwerken en netwerkstijlen. Xynthesis heeft zicht op alle openbare, formele vacatures in Nederland. We maken bij outplacementtrajecten gebruik van digitale jobhunters die beschikken over alle gepubliceerde vacatures.

Module: Sollicitatie en presentatie

In dit deel van het outplacementtraject krijg je die vaardigheden mee die je nodig hebt om je zowel schriftelijk als mondeling te presenteren in relatie tot de (potentiële) vacature. Je cv en sollicitatiebrief spelen in deze fase een even belangrijke rol als je houding en wijze van contact maken. Je leert je eigen persoonlijke geschiktheid en motivatie voor de functie zodanig te presenteren dat de werkgever geïnteresseerd en vooral nieuwsgierig wordt, wat resulteert in een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek.

Contact

In een oriënterend telefonisch gesprek met ons outplacementbureau bespreken we je situatie, de kansen op de arbeidsmarkt en welke coach het beste bij je past. Daarna kun je met deze coach vrijblijvend kennismaken en gedetailleerder in gesprek gaan.

Neem contact op

Wil je direct met een deskundige jou situatie doornemen?