088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Jos Maas

Ik ben Jos Maas directeur van Xynthesis, bureau voor arbeidsmobiliteit en vitaliteit. De afgelopen vijfentwintig jaar hebben we een goed naam opgebouwd met onze professionele senior coaches die al heel wat mensen tot tevredenheid naar een nieuwe baan begeleid hebben. De afgelopen jaren heb ik me vooral beziggehouden met het ontwikkelen van instrumenten om de client meer eigen regie te geven en coaches meer ruimte te geven om de contacttijd daadwerkelijk aan coachen te besteden.

Arbeidsmobiliteit en vitaliteit spelen in de huidige arbeidsmarkt een belangrijke rol. Waar vroeger iemand voor een lange tijd op dezelfde plek bleef zitten, wisselen de mensen tegenwoordig over het algemeen snel van baan.  Ook voor mij zijn die twee factoren belangrijk in mijn werkende leven. Het vak heb ik gekozen met mijn hart en het heeft mij dan ook altijd geïnspireerd. Mijn interesse voor het gedrag van mensen, marketing, techniek en innovatie hebben mij er continue toe aangezet elke keer weer betere oplossingen voor het vakgebied te bedenken.

Mijn belangrijkste drijfveren zijn creëren en bouwen. Alles wat ik om mij heen heb, heb ik zelf kunnen ontwerpen en bouwen. Mede door mijn brede interesse heb ik de neiging verschillende invalshoeken te kiezen. Ik voel me dan ook een pionier in mijn vakgebied. Mijn enthousiasme, soms een beetje naïef, helpt mij zaken te realiseren. Ik pak dingen op en ga er mee aan de slag. Mijn oog voor kwaliteit en schoonheid, zorgen voor de kers op de taart.

Het begin van mijn carrière stond in het teken van omscholing van werkzoekenden. Rond 2000 ben ik me gaan specialiseren in re-integratie en vitaliseren van mensen met stress en burn-out klachten. Uit onvrede over bestaande re-integratie instrumenten ben ik ze zelf gaan ontwikkelen. In 2008 heb ik het hele re-integratieproces in een online-programma verwerkt. Deelnemers krijgen zestig dagen achter elkaar, ieder dag een opdracht. Daarin ontwikkelen ze een persoonsprofiel, een zoekprofiel en leren ze te solliciteren en jobhunten.

Vervolgens heb ik voor praktisch opgeleiden samen met de coaches van Xynthesis, Job-O ontwikkeld. Dat is een beroepenoriëntatie-app, waarin mensen erachter komen welk type werk bij ze past.

De I am Okay-app bevat een vitaliteitsprogramma waarin mensen na een moeilijke periode in twaalf weken meer zelfvertrouwen krijgen, emotioneel stabieler en lichamelijk fitter worden.

In een gezond en zinvol bestaan is werk of anderszins nuttig zijn, van groot belang. Dit geeft een basis voor een bestaan waarin de regie over het eigen leven gevoerd kan worden. Een mens met veerkracht is goed voor zichzelf, nuttig en plezierig voor zijn omgeving en effectief in zijn werk. Samen met mijn coaches blijf ik me daarvoor inzetten.

Jos Maas: directeur Xynthesis

 

Wil jij persoonlijk gecoacht worden in een één op één gesprek?

Ontmoet één van onze 45 outplacement coaches!