088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Maaike van Son

138 maaike van son_Maaike coacht mensen in werk en gezondheid. Ze zet in op keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen, grenzen (ver)leggen en zelfvertrouwen. “Ik vind het bijzonder mensen te begeleiden in een moeilijke periode in hun leven. Je kiest niet voor de situatie waar je in zit. Wel kun je keuzes maken in de wijze waarop je hier mee omgaat”. Ik help je keuzes te maken en stappen te zetten, zodat je toch kunt doen en bereiken wat je wilt. Werk en gezondheid zijn hierbij 2 belangrijke peilers.

Haar hart ligt bij mensen die met beperkingen of ziekte moeten (leren) omgaan; als lichaam of geest je niet laat doen wat je toen deed of nu wilt. Ze geniet van de vindingrijkheid, autonomie en levenslust van mensen die met één of meer van deze uitdagingen leven. “Uit eigen ervaring weet ik dat je geneigd bent om uit te gaan van wat je niet meer kan. Ik probeer ‘de knop’ om te zetten en je te laten ervaren wat je wel kunt.” Ik zet in op echte motivatie, nieuwe mogelijkheden zien, zelfvertrouwen en vrede sluiten met beperkingen en eigenaardigheden: eigen regie pakken om (weer) aan het werk te gaan of aan het werk te blijven. Doelgericht en lekker praktisch.

Maaike heeft bewust de keuze gemaakt voor een carrière als coach en loopbaanadviseur. Van oorsprong is Maaike bedrijfseconoom. Ze is binnen ICT en arbodienstverlening werkzaam geweest. In 1998 is zij gestart met een opleiding loopbaanadviseur en heeft zij haar directiefunctie verruild voor een stageplek bij een reïntegratiebedrijf. Maaike heeft ervaring met een grote diversiteit aan doelgroepen en werkwijzen binnen verschillende organisaties en is sinds 1999 betrokken bij Xynthesis.

Omdat haar cliënten uit het hele land komen werkt Maaike met telefonische en online coaching, al dan niet in combinatie met 1-1 gesprekken.

In alles wat zij doet vindt zij betrokkenheid, betrouwbaarheid en kwaliteit belangrijk. Plezier ook! Haar werkwijze is verankerd in brede scholing, jarenlange ervaring en gezonde intuïtie. Zij is loopbaanadviseur en provocatief coach; coacht met humor, liefde en uitdaging en laat je in een soms zeer confronterende lachspiegel kijken…

reik niet naar de hemel
 maar haal ‘m naar je toe !